Milieu

 

Om zo “Groen” mogelijk te ondernemen hebben wij de volgende stappen ondernomen:

Gekozen voor een stroomleverancier Greenchoice die enkel groene stroom levert.

Groene stroom: Energie uit natuurlijke bronnen, zoals wind, zon en biomassa.

Voor de verwarming en warm water voorziening van het dierenpension en de woningen hebben wij een houtpellet CV systeem geïnstalleerd in plaats van propaangas met als bijkomend voordeel dat de houtpellets ook als KATTENBAK VULLING worden gebruikt. De pellets die niet bevuild zijn worden alsnog opgestookt

Zonnecollectoren voor extra verwarming van de warmwaterbuffer.

Om het milieu te sparen rijden we een 100% elektrische bedrijfsauto

Wij werken met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

De groene energie van Greenchoice komt bij u uit de buurt.

Klik hier om te zien waar onze stroom vandaan komt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat volop in de belangstelling.

Afval scheiden valt daar ook onder.

Gescheiden inleveren van afval spaart grondstoffen en energie uit en voorkomt milieuvervuiling.

Vandaar dat wij onze eigen milieustraat hebben gemaakt om zo efficiënt mogelijk ons bedrijfsafval te scheiden.